Posts Tagged ‘ocena ryzyka zawodowego’

Ocena ryzyka zawodowego

Tuesday, April 2nd, 2013

Istnieją różnorakie zawody. Niektóre z nich zaraz kojarzą nam się z niebezpieczeństwem. Należą do nich chociażby żołnierz zawodowy czy też policjant. Praca taka wiąże się z ciągłym zagrożeniem życia czy zdrowia. Nie są to jednak wyjątki. Istnieje bardzo dużo w miarę niebezpiecznych zawodów, chociażby w działalności produkcyjnej. Z tego w chwili obecnej względu nasze krajowe prawo reguluje sposób, w jaki pracodawca musi zadbać o bezpieczeństwo spersonalizowanych pracowników. Wymaganym minimum jest przeprowadzone już na samym początku szkolenie z bhp. Pracownik poznaje na nim nie tylko kluczowe zasady bezpieczeństwa i higieny, lecz również aktualne instrukcje zakładowe, jak chociażby instrukcja bezpieczeństwa pożarowego. To, że nie pracuje się jako strażak, wcale nie znaczy, że wykonywana przeze mnie praca jest w pełni bezpieczna. W każdym momencie należy pamiętać o tym, że wypadki chodzą po ludziach, zaś duża ich większość powodowana jest przez ignorancję, brak wyobraźni , a ponadto zaniedbanie ludzkie. Ocena ryzyka zawodowego nie w każdej sytuacji jest trafna. Bezpieczeństwo i nasze zdrowie powinny być dla nas priorytetem. Pracodawca po części może być odpowiedzialny za uszczerbki na zdrowiu własnych pracowników, jeśli nie przeszli oni adekwatnego szkolenia, lub nie były im zapewnione odpowiednie uwarunkowania. Jeżeli jednakże dokonamy rażącego zaniedbania wówczas będzie to jedynie nasza wina, i żadna osoba nie wypłaci nam z tego tytułu odszkodowania. Pamiętajmy zatem o tym, ażeby w miejscu pracy nie podejmować niepotrzebnego ryzyka i dbać o zdrowie.