Posts Tagged ‘pompy elektryczne’

Victor Pumps

Saturday, March 30th, 2013

Pompa wirowa to pompa, w której łopatkowy wirnik zwiększa moment pędu cieczy powodując efekt ssania we wlocie i nadwyżkę ciśnienia po stronie wylotowej pompy. Pompy wirowe dzielą się na:

pompy wirowe krętne
pompy wirowe krążeniowe zwane także pompami samozasysającymi.

W pompach wirowych w odróżnieniu od pomp wyporowych nie jest potrzebne uszczelnienie odgraniczające obszar ssawny od tłocznego. Pompa wirowa krążeniowa to pompa wirowa z efektem samozasysania, to oznacza zdolnością rozruchu bez konieczności zalania rurociągu ssawnego. Istnieje wiele różnorakich konstrukcji takich pomp. Należą do nich pompy z bocznymi kanałami pierścieniowymi, pompy peryferalne, pompy z wirującym pierścieniem wodnym i kilka innych.
Pompy samozasysające używa się tam gdzie istnieje konieczność rozruchu bez wstępnego zalania rurociągu, na przykład w pompach strażackich lub jako pompy rozruchowe (zalewające) w układach pompowych.
Wirniki pomp wirowych posiadają różnorodne konstrukcje. Konstrukcja wirnika pompy decyduje o charakterystyce pracy. Konstrukcję wirnika pompy z parametrami pracy:

szybkość obrotową wirnika,
wydajność,
wysokość podnoszenia

 wiąże współczynnik szybkobieżności pompy wirowej.