Posts Tagged ‘pompy wirowe’

Pionowe pompy wirowe

Tuesday, April 9th, 2013

Coraz bardziej popularne są zatapialne pompy wirowe, jednostopniowe z wirnikiem jednostrumieniowym, zamkniętym, osadzonym bezpośrednio na wale silnika elektrycznego i kierownicą odśrodkową. Wylot z kadłuba tłocznego znajduje się w osi pionowej a wlot rozmieszczony jest wokół obwodu, pośród silnikiem a pompą. Wokół silnika, w niektórych pompach stosuje się płaszcz chłodzący. Napędzane są silnikami elektrycznymi o stopniu ochrony IPX8, znajdującymi się poniżej pompy.

Pompy wirowe opracowane ze staliwa stosowane są do pompowania wody gorącej o temperaturze do mniej więcej 250C oraz innych cieczy nie wykazujących silnego funkcjonowania korozyjnego w porównaniu do staliwa węglowego. Pompy wykorzystywane głównie do pompowania gorącej wody czystej w elektrowniach. Ciśnienie tłoczenia nie powinno przekroczyć 50 bar.

All-Pumps jest dystrybutorem wirowych pomp odśrodkowych. Pompy odśrodkowe są utworzone w oparciu o najnowsze techniki, rozwiązania techniczne i dostępne materiały. Wypadkowa prędkość obwodowa jest w najbardziej korzystny zamieniana na osiągi. Dzięki tej technice pompy wirowe odśrodkowe oferowane przez All-Pumps mają zapewnioną przewagę nad konwencjonalnymi pompami wielostopniowymi. Odśrodkowe pompy wirowe zapewniają szerokie spektrum wydajności przy niskim przepływie i dużej wysokości podnoszenia.

 

Pompy membranowe

Saturday, March 30th, 2013

Produkcja osadu w oczyszczalni zależy od zawartości w ściekach zawiesin , a oprócz tego stężenia substancji organicznej. W całym procesie produkcji osadów, zależnie od przyjętej technologii pompy do oczyszczania ścieków uzyskuje się od 0,5 do 1,2 kg s.m. osadu biologicznego na 1 kg usuniętego BZT5. Należy do tego dodać osady powstałe z sedymentacji zawiesin , a ponadto produkty chemicznego strącania, co daje w sumie ilość osadów przekraczającą 1,5 kg s.m. osadu na 1 kg usuniętego BZT5. Rozpatrując produkcję suchej masy osadu surowego można powiedzieć, że ilości osadów z osadnika wstępnego pompy i wtórnego są porównywalne. Jedynie przy zastosowaniu strącania wstępnego występuje pod tym względem zauważalna różnica, gdyż uzyskuje się znacznie większą ilość osadu wstępnego. Osady wstępne i wtórne różnią się znacznie od siebie biorąc pod uwagę zarówno ich skład j ak i uwodnienie, które dla osadów wstępnych wynosi 93 – 98%, a dla osadów nadmiernych 98,5 – 99,7%.

Podane wartości uwodnienia dają w efekcie bardzo duże różnice w objętości osadu produkowanego w ciągu doby (osadu nadmiernego powstaje objętościowo kilkakrotnie więcej). Objętość osadu zmniejsza się po kolejnych procesach (pompy śrubowe) mających na celu maksymalne jego odwodnienie. Działanie takie zdeterminowane jest koniecznością minimalizowania wysokich kosztów ostatecznego unieszkodliwiania osadów.

Victor Pumps

Saturday, March 30th, 2013

Pompa wirowa to pompa, w której łopatkowy wirnik zwiększa moment pędu cieczy powodując efekt ssania we wlocie i nadwyżkę ciśnienia po stronie wylotowej pompy. Pompy wirowe dzielą się na:

pompy wirowe krętne
pompy wirowe krążeniowe zwane także pompami samozasysającymi.

W pompach wirowych w odróżnieniu od pomp wyporowych nie jest potrzebne uszczelnienie odgraniczające obszar ssawny od tłocznego. Pompa wirowa krążeniowa to pompa wirowa z efektem samozasysania, to oznacza zdolnością rozruchu bez konieczności zalania rurociągu ssawnego. Istnieje wiele różnorakich konstrukcji takich pomp. Należą do nich pompy z bocznymi kanałami pierścieniowymi, pompy peryferalne, pompy z wirującym pierścieniem wodnym i kilka innych.
Pompy samozasysające używa się tam gdzie istnieje konieczność rozruchu bez wstępnego zalania rurociągu, na przykład w pompach strażackich lub jako pompy rozruchowe (zalewające) w układach pompowych.
Wirniki pomp wirowych posiadają różnorodne konstrukcje. Konstrukcja wirnika pompy decyduje o charakterystyce pracy. Konstrukcję wirnika pompy z parametrami pracy:

szybkość obrotową wirnika,
wydajność,
wysokość podnoszenia

 wiąże współczynnik szybkobieżności pompy wirowej.