Posts Tagged ‘przygody’

urlop ponad rzeką

Monday, April 1st, 2013

Prawdopodobnie to istnieć malarstwo, rzeźba ale także fotografia. Nie są to jedyne rodzaje eksponatów, które spotyka się w muzeach. Bez trudu można spotkać muzea starych pojazdów, sprzętu wojskowego tudzież specjalistyczny ich wariant lub skanseny czyli muzea wsi.