Posts Tagged ‘stwierdzenie nieważności małżeństwa’

Unieważnienie małżeństwa

Tuesday, April 2nd, 2013

Człowiek jako istota stadna nie znosi samotności. Spotyka drugą osobę, chce z nią dzielić dobre i złe chwile i wtedy zapada decyzja o ślubie cywilnym  w USC lub ślubie kościelnym w parafii kościelnej. Składamy przysięgę, traktujemy ten dzień jako wyjątkowy i doniosły, niemniej jednak de fakto nie posiada reguły na to czy związek będzie długotrwały i czy nie przerodzi się w koszmar. Na początku się docieramy , a gdy pomimo dobrej naszej woli coś zaczyna iskrzyć to myślimy o rozstaniu. Szukamy wówczas sposobu na unieważnienie małżeństwa. Przyczyn do unieważnienia małżeństwa jest kilka. Można przytoczyć niektóre z nich: przeszkoda wieku (mniej niż 18 lat); zdrada; ubezwłasnowolnienie; choroba psychiczna; powinowactwo, pokrewieństwo; bigamia; śmierć jednego z małżonków; stan wyłączający świadomość wyrażenia woli; błąd co do tożsamości drugiej osoby; groźby na podstawie której istniało niebezpieczeństwo osobiste itd. Trzeba dostarczyć niezbite dowody, powołać świadków w razie potrzeby wziąć dobrego adwokata. Sprawy o unieważnienie małżeństwa regulowane są odpowiednimi przepisami. W wypadku zawarcia związku małżeńskiego w Urzędzie Stanu Cywilnego reguluje je Kodeks rodzinny i opiekuńczy, a wniosek o unieważnienie małżeństwa należy złożyć we właściwym Sądzie Okręgowym w miejscu ostatniego zamieszkania, który po przeanalizowaniu dowodów unieważni małżeństwo na bazie wydanego wyroku. W wypadku zawarcia ślubu kościelnego przepisy o unieważnienie małżeństwa ustalone są w prawie kanonicznym i wniosek powinno się złożyć w Sądzie Biskupim na podstawie miejsca zawarcia małżeństwa.