Posts Tagged ‘tłumaczenia przysięgłe’

W jaki sposób przełożyć angielskojęzyczny materiał na język polski prosto

Sunday, April 7th, 2013

Zakres działania biur tłumaczeń obejmują m.in tłumaczenia zwykłe , w zakres zwykłych tłumaczeń wchodzi tłumaczenie dokumentów które nie wymagają wykorzystania fachowej wiedzy z zakresu danej dziedziny. Do przykładów możemy zaliczyć np. list, list motywacyjny, CV, tłumaczenia finansowe to teraz niezwykle poszukiwana usługa.

Tłumaczenia specjalistyczne, w tej grupie znajdują się teksty, których zrozumienie i przełożenie wymagają specjalistycznej wiedzy z określonej dziedziny nauki i biznesu. Przykłady dokumentów które kwalifikuje się do tłumaczenia specjalistycznego to między innymi umowy cywilno-prawne, teksty naukowe, instrukcje obsługi urządzenia – czytaj więcej

Jako, iż kładziemy ogromny nacisk na jakość naszych tłumaczeń, w koszt tłumaczeń specjalistycznych wliczona jest dodatkowa weryfikacja przez drugiego tłumacza tak więc tłumacz angielskiego jest sprawdzany przez innego tłumacza.

Tłumaczenia finansowe to dokumenty w formie papierowych wydruków, które opatrzone są pieczęcią jak również notą, poświadczającą za ich zgodność z dostarczonym oryginałem. Dokumenty tego typu mogą być tłumaczone jedynie przez tłumaczy przysięgłych, tłumacze języka angielskiego musi więc mieć specjalne uprawnienia.

Jednym z kolejnych typów tłumaczeń są tłumaczenia symultaniczne, są to tłumaczenia równoległe, czyli tłumaczenie następuje w podczas wypowiedzi osoby która mówi. Ten typ tłumaczeń składa się z tłumaczeń szeptanych a także tłumaczeń kabinowych. Tłumaczenia kabinowe są głównie wykorzystywane podczas kongresów i innego rodzaju spotkań, w których bierze udział wielu uczestników. Tłumaczenie tego rodzaju wymaga wykorzystania sprzętu do transmisji przekładu i zaangażowania zespołu dwóch tłumaczy , którzy wymieniają się w odstępach półgodzinnych. Innym rodzajem tłumaczeń równoległych są tłumaczenia szeptane  – tzw. szuszotaż, charakteryzujące się tym, że tłumacz szepcze do ucha siedzącego obok słuchacza, w ten sposób możliwe jest obsłużenie dwóch lub trzech osób równocześnie

Z jakiego powodu usługa tłumaczeń są tak kosztowne, poznaj sekrety tej usługi, usługa tłumaczenia nie musi być kosztowna

Wednesday, April 3rd, 2013

Zakres działania biur tłumaczeń obejmują między innymi tłumaczenia zwykłe , w zakres tłumaczeń zwykłych wchodzi tłumaczenie dokumentów nie wymagających angażowania fachowej wiedzy z zakresu danej dziedziny. Przykłady dokumentów kwalifikowanych do tłumaczenia zwykłego to np. list, notatka, email, list motywacyjny, życiorys, tłumaczenia to teraz bardzo poszukiwana usługa.

Tłumaczenia specjalistyczne, w tej grupie znajdują się teksty, których zrozumienie i przełożenie wymagają fachowej wiedzy z danej dziedziny nauki czy biznesu. Przykłady dokumentów które zalicza się do tłumaczenia specjalistycznego to m.in. umowy cywilno-prawne, teksty naukowe, manuale.

Jako, iż kładziemy bardzo duży nacisk na jakość naszych tłumaczeń, w cenę tłumaczeń specjalistycznych wliczona jest kolejna weryfikacja przez drugiego tłumacza tak więc każde tłumaczenie sa sprawdzane przez innego tłumacza – czytaj więcej .

Tłumaczenia przysięgłe, to dokumenty w formie papierowych wydruków, opatrzonych pieczęcią a także notą, która poświadcza za ich zgodność z dostarczonym oryginałem. Dokumenty tego rodzaju mogą być opracowywane jedynie przez tłumaczy przysięgłych, tłumaczenia muszą być profesjonalne.

Jednym z kolejnych typów tłumaczeń są tłumaczenia symultaniczne, są to tłumaczenia równoległe, czyli przekład następuje w podczas wypowiedzi osoby która mówi. Ten typ tłumaczeń składa się z tłumaczeń szeptanych a także tłumaczeń kabinowych. Tłumaczenia kabinowe są najczęściej stosowane w czasie konferencji międzynarodowych i innego rodzaju spotkań, które mają wielu uczestników. Tłumaczenie tego rodzaju wymaga zastosowania sprzętu do transmisji przekładu i zaangażowania zespołu dwóch tłumaczy , którzy zamieniają się w odstępach półgodzinnych. Innym rodzajem tłumaczeń równoległych są tłumaczenia szeptane  – tzw. szuszotaż, charakteryzujące się tym, iż tłumacz szepcze do ucha siedzącego obok słuchacza, w ten sposób możliwe jest obsłużenie dwóch albo trzech osób w jednym czasie

Tłumacz przysięgły rosyjskiego

Saturday, March 30th, 2013

Lokalizacja, oraz dodatkowo tłumaczenie polsko-rosyjskie i rosyjsko-polskie tekstów marketingowych i reklamowych. Pełny proces tłumaczenia i zlokalizowania zakłada dokładne odtworzenie cech nietuzinkowych dokumentów i materiałów marketingowych. Najważniejszą sprawą, poza merytorycznym tłumaczeniem informacji na temat towarów lub usług, jest przekazanie idei danej reklamy, tekstu promocyjnego, tak żeby pasowała do rzeczywistości danego państwie.

Połączenie dobrego tłumaczenia z rosyjskiego za dobrą cenę to rzadkość w naszej dziedzinie. Nam udaje się uzyskać takie wyniki dzięki temu, że nie korzystamy z pośrednictwa. Nasi Klienci płacą więc rzeczywistą cenę za profesjonalne usługi, które realizuje tłumacz przysięgły języka rosyjskiego.

Bardzo uwielbiam swoją pracę, szanuję swoich kontrahentów. Jako tłumacz przysięgły języka rosyjskiego wykonuję wyspecjalizowane tłumaczenia wysokiej klasy. Pracuję szybko i z dużą dokładnością, gwarantuję terminowość wykonywanych zleceń , a oprócz tego absolutną poufność. Zrealizowane przez moją firmę tłumaczenia z rosyjskiego nadają się do druku i nie wymagają korekty lingwistycznej.