Posts Tagged ‘wynajem jachtów mazury’

Czarter jachtów Mazury

Friday, April 5th, 2013

Naszą ofertę organizacji “zielonych szkół pod żaglami” na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich kierujemy do młodzieży szkolnej i jej nauczycieli. Kody wycieczek zrealizowane są tak, aby łączyły edukację z rekreacją i zabawą. Oparte są na idei zdobywania edukacji metodami aktywnymi w terenie. Dotyczą kwestii zarówno z bloku matematyczno-przyrodniczego, jak również humanistycznego. Trasę rejsów , a dodatkowo treści dostosowujemy do Państwa potrzeb.

Wynajem jachtów mazury, czarter jachtów mazury.

Czas spędzony pod żaglami, niesie ze sobą bardzo wiele profity. Pomijając na 100% świetną zabawę i mile spędzony czas, rejsy te są również bardzo budujące , a ponadto rozwijające. Przed Tobie uczą młodych osób odpowiedzialności , a ponadto współpracy z innymi. Żeglarze na łodzi muszą się szanować, dbać o siebie nawzajem oraz dodatkowo wspierać. Tylko w ten sposób zapewnią sobie maksimum bezpieczeństwa. Co więcej, obozy takie uczą wielu przydatnych żeglarskich umiejętności, zarówno w trakcie teoretycznych nauk kapitana, jak i praktycznej pomocy przy obsłudze żaglówek. Ma możliwość to być też wstęp do zdobycia patentu żeglarza. Dodatkowym atutem jest obcowanie z pięknem mazurskiej przyrody i odkrywanie miejsc niedostępnych dla przysłowiowych “szczurów lądowych”.

 

 

Czarter jachtów Mazury

Thursday, April 4th, 2013

Żaglowiec – statek wodny o napędzie żaglowym. Jednostka pływająca, której jedynym lub kluczowym czynnikiem napędowym jest jeden lub więcej żagli. Na danej jednostce przygotowanej do żeglugi zbiór wszystkich możliwych do użycia na niej rodzajów żagli stanowi jej bieżące ożaglowanie, przy czym nie wszelkie rodzaje tych żagli muszą być użyte jednocześnie.

Podział żaglowców na rodzaje jest nieprosty i wielowątkowy, w ogóle jednak żaglowce klasyfikuje się właśnie ze względu na ich żagle, a dokładniej na rodzaj osprzętu żaglowego, czyli takielunek.

Najprostszym i najmniej formalnym podziałem jednostek żaglowych jest ich podział ze względu na wielkość. Najmniejsze jednostki to żaglówki, większe to jachty, zaś największe to “prawdziwe” żaglowce. Jednakże w najszerszym rozumieniu terminu żaglowiec jest nim każda bez wyjątku jednostka, której ożaglowanie stanowi jej priorytetowy napęd. Żaglówki i jachty nazywa się również potocznie “łódkami”.

Według przepisów Polskiego Rejestru Statków każda jednostka pływająca (w tym i żaglowiec), która służy do rekreacji, turystyki, uprawiania sportu, celów szkoleniowych lub reprezentacyjnych, jest jachtem. Wynika to z faktu klasyfikacji jednostek pływających wg użycia, a nie rozmiaru.

Wynajem jachtów mazury, czarter jachtów mazury.

Żaglowce, identycznie jak pozostałe jednostki pływające, można dzielić też ze względu na liczbę ustawionych równolegle kadłubów jednostki. Charakteryzuje się jednokadłubowce, , a dodatkowo wielokadłubowce – katamarany i trimarany. W podziale tym nie uwzględnia się potencjalnych pływaków.

Żaglowce można dzielić również na rekreacyjne, turystyczne, sportowe , a oprócz tego szkolne i badawcze. W przeszłości żaglowce stosowano też w celach militarnych, transportowych oraz dodatkowo w rybołówstwie i polowaniu na duże zwierzęta morskie. Na dzień dzisiejszy wyłącznie na Dalekim Wschodzie, w Oceanii , a oprócz tego w Afryce żaglowce mają jeszcze użycie typowo gospodarcze, stanowiąc częstokroć równocześnie środek transportu , a ponadto lokal mieszkalny.

Żaglowce dzieli się też ze względu na rejon występowania na świecie, gdyż wiele rodzajów jednostek żaglowych jest charakterystycznych (zdarza się, że nawet bardzo) dla konkretnych wód. Istnieje też duża liczba rodzajów żaglowców w ujęciu historycznym, z czego kilka przykładów przetrwało do naszych czasów w postaci w pełni funkcjonalnych replik.

Jednak główny podział żaglowców to klasyfikowanie ich ze względu na rodzaj ożaglowania i ilość masztów.

 

Czarter jachtów Mazury

Tuesday, April 2nd, 2013

Czarter – umowa, na podstawie której odbywa się przewóz ładunków bądź osób w żegludze, transporcie kolejowym lub lotnictwie, cechująca się nieregularnością lub wręcz jednorazowością. Również wynajęcie statku, jachtu, samolotu z załogą lub bez na dany czas w celu samodzielnej organizacji transportu, podróży.

W niemal morskim wg kodeksu morskiego z dnia 18 września 2001 r.:

art. 104. Umowa przewozu ładunku może:

stanowić, że przewoźnik odda całą lub określoną część przestrzeni ładunkowej statku pod ładunek na jedną albo więcej podróży (umowa czarterowa), albo

dotyczyć przewozu poszczególnych rzeczy lub ładunku określonego według typu, ilości, miary albo wagi (umowa bukingowa).

art. 105. § 1. Umowa przewozu określa stosunek wśród przewoźnikiem a frachtującym (czarterującym lub bukującym).

Umowa czarterowa – przewoźnik obowiązany jest podstawić statek według wskazania czarterującego w miejscu odpowiednim, bezpiecznym i dostępnym bez trudności dla podejścia statku, dla jego pozostawania tam i wyjścia z ładunkiem bez przeszkód. Czarterujący ma możliwość niezależnie od tego, czy miejsce ładowania zostało w umowie zawarte, domagać się od przewoźnika – za zwrotem wszelkich związanych z tym kosztów – przeholowania lub przeciągnięcia statku z jednego miejsca na drugie, chyba że przewóz odbywa się statkiem obsługującym linię regularną.

Wynajem jachtów Mazury, czarter jachtów Mazury.

Pod względem jurydycznym czarter to umowa, której tekstem jest oddanie rzeczy do zastosowania w zamian za określone wynagrodzenie. Pod tym względem czarter wykazuje podobieństwo do umowy najmu rzeczy ruchomych uregulowanej w Kodeksie cywilnym. Powinno się posiadać także na względzie art. 750 k.c., zgodnie z którym do umów o świadczenie usług, które nie są uregulowane innymi przepisami, stosuje się adekwatnie przepisy o zleceniu. W każdym konkretnym przypadku trzeba badać poszczególne elementy treści danej umowy i w zależności od rezultatów tej oceny dokonać właściwej subsumpcji.

W transporcie morskim występują 4 rodzaje umów czarterowych:

czarter w jedną stronę – singleczarter – ładunek w jedną tylko stronę;

czarter na podróż okrężną – ładunek w dwie strony;

czarter na podróże konsekutywne – zawiera się jedną umowę na przewóz kilku ładunków (kilku rejsów)w nieregularnym czasie, według jednolitych stawek;

czarter na czas – time czarter – umowa o przekazaniu statku wraz z obsługą, na dane miejsce,

bareboat czarter – przekazuje się statek bez załogi.

 

Czarter jachtów Mazury

Tuesday, April 2nd, 2013

Nasza propozycja skierowana jest do pracodawców, którzy traktują wyjazdy firmowe jako jedną ze składowych procesu budowania zespołu. Czas spędzony pod żaglami to nie tylko świetna zabawa, ale także niebanalna metoda integracji. Rejsy uczą odpowiedzialności, jak również współpracy z innymi. Budują relacje interpersonalne. W celu obietnice sobie maksimum bezpieczeństwa, żeglarze na pokładzie jachtu muszą pokonać wszelkie uprzedzenia, wspierać się , a dodatkowo dbać o siebie nawzajem. Jest to także źródło wielu cennych przeżyć i doświadczeń. To doskonała okazja do zdobycia przydatnych umiejętności żeglarskich , a ponadto rozwijania czy odkrywania spersonalizowanych talentów. Niezaprzeczalnym atutem jest obcowanie z cudowną mazurską przyrodą.

Wynajem jachtów mazury, czarter jachtów mazury.

Oferta obejmuje również: zakwaterowanie, wyżywienie, opiekę profesjonalnych sterników, opiekę medyczną, niemniej jednak też transport, ubezpieczenie , a oprócz tego nagrody.

Na życzenie nabywcy gwarantujemy usługi dodatkowe uatrakcyjniające wypad: Sporty motorowodne (narty wodne, banan, kneeboard), Loty balonem, Paintball, quady, rajdy off – Road, Pokazy sztucznych ogni, Koncerty zespołów szantowych, Obsługę profesjonalnego DJ´a.